Tatiana Zhuravleva

Quản lý các dự án “Học viện Nhà đầu tư Tư nhân” và “Thiên tài Tài chính”.

Doanh nhân.

Nhà đầu tư tư nhân.

Diễn giả.

Người dẫn chương trình trò chơi huấn luyện “Thiên tài tài chính” được chứng nhận.

Olga Shantina

Nhà đầu tư đủ điều kiện.

Huấn luyện viên.

Chủ tịch chương trình liên kết Evorich.

Armand Murnieks

Đại diện của Hội đồng Chủ tịch.

Top chi phiếu của công ty.

Chủ tịch chương trình liên kết Evorich.

Cư dân Đại sảnh danh vọng Doanh nhân mạng thế giới.

TOP 20 nhà tuyển dụng xuất sắc nhất thế giới.

Ivan Poluyanchik

Có bằng tâm lý học sư phạm.

Doanh nhân.

Nhà đầu tư tư nhân.

Nhà quản lý đầu tư cộng đồng theo mạng lưới.

Huấn luyện viên kinh doanh, nhà thực chiến.

Andrew Twelftree

Chủ tịch chương trình đối tác Evorich.

Diễn giả quốc tế.

Devin Howard

Giám đốc API tại Mỹ.

Lãnh đạo chương trình đối tác Evorich.

Doanh nhân.

Nhà đầu tư tư nhân.

Alexander Sibul

Thẩm định viên RICS được chứng nhận.

Nhân viên của cơ quan thẩm định bất động sản, một trong 5 công ty bất động sản quốc tế hàng đầu.

Có bằng thạc sĩ chuyên ngành “Tài chính và đầu tư bất động sản”.

Claudia Pivneva

Nhà đầu tư tư nhân.

Huấn luyện viên kinh doanh.

Người dẫn chương trình trò chơi “Thiên tài tài chính”.

Người đồng sở hữu Danh mục đầu tư toàn cầu.